Danh sách môn học

Introduction to Machine Learning
Đăng ký học
Machine Learning: Regression
Đăng ký học
Machine learning: Classification
Đăng ký học
Machine Learning: Clustering and Retrieval
Đăng ký học
Final Project - Machine Learning
Đăng ký học

Mục tiêu của chứng chỉ

Chứng chỉ Machine Learning cung cấp đầy đủ bộ kỹ năng thiết yếu nhất để người học bắt đầu làm việc trong lĩnh vực học máy tại các tổ chức lớn như ngân hàng, tập đoàn và cáccông ty outsource về AI, công ty start-up ứng dụng AI, machine learning.

Khóa học phù hợp với sinh viên CNTT năm thứ 3, sinh viên khoa toán năm thứ 3 có mong muốn làm việc liên quan đến các dự án AI và Machine Learning.

Yêu cầu:

  • Có kiến thức về lập trình cơ bản.
  • Có kiến thức về Đại số tuyến tính và xác suất thống kê cơ bản.

Lợi ích sau chứng chỉ

Khóa học giúp học viên đạt được những kiến thức, kỹ năng làm việc dưới đây sau khi hoàn thành chứng chỉ:

  • Nắm được các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và vai trò của học máy trong các bài toán thực tế.
  • Học viên hiểu và nắm bắt được bài toán hồi quy, thuật toán liên quan đến kỹ thuật hồi quy trong học máy.
  • Học viên hiểu và nắm bắt được bài toán phân loại, phân lớp và các thuật toán liên quan đến Supervised Learning.
  • Tiếp theo,học viên đạt được một trong hai mục tiêu sau (có thể chọn học cả hai):

– Học viên hiểu và nắm bắt được bài toán phân cụm và rút trích, các thuật toán liên quan đến Unsupervised Learning.
– Hiểu được các khái niệm cơ bản trong deep learning và sử dụng thuật toán vào các bài toán thực tế.

  • Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong việc giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến học máy.
Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chứng chỉ, học viên sẽ có cơ hội:

● Gia nhập các công ty phần mềm ở lĩnh vực Machine Learning ở các công ty phần mềm của Việt Nam như FPT Software, Tinh Vân, CMC, các công ty khởi nghiệp, …
● Có thể tham gia vào các khâu trong dự án liên quan trực tiếp đến AI và học máy (Machine Learning).
● Học viên có thể làm vị trí kỹ sư phát triển hệ thống về AI và học máy trong các doanh nghiệp.

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, số 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà nội
  • info@funix.edu.vn
  • 078-231-3602 (Phone, Zalo, Viber)

yêu cầu gọi lại