Các phương án hợp tác

Giải pháp nhân lực fresher cho doanh nghiệp

Nhân lực phần mềm tại Việt Nam vô cùng khan hiếm. Nhờ năng lực tuyển sinh rộng khắp cũng như kết nối tới các trường Đại học trong cả nước, cùng hệ thống các chương trình đào tạo lập trình từ cơ bản đến tương đương mức cử nhân, FUNIX cung cấp giải pháp trọn gói tuyển sinh và đào tạo nhân lực phần mềm fresher theo yêu cầu cho doanh nghiệp như sau.

  1. Giải pháp tuyển mới, đào tạo nhân lực fresher cho doanh nghiệp
  2. GIải pháp đánh giá năng lực và cung ứng nhân lực fresher cho doanh nghiệp
Giải pháp nhân lực new tech cho hướng kinh doanh mới

Nhân lực phần mềm tại Việt Nam vô cùng khan hiếm. Nhờ năng lực tuyển sinh rộng khắp cũng như kết nối tới các trường Đại học trong cả nước, cùng hệ thống các chương trình đào tạo lập trình từ cơ bản đến tương đương mức cử nhân, FUNIX cung cấp giải pháp trọn gói tuyển sinh và đào tạo nhân lực phần mềm fresher theo yêu cầu cho doanh nghiệp như sau.

  • Giải pháp tuyển mới, đào tạo nhân lực fresher cho doanh nghiệp
  • GIải pháp đánh giá năng lực và cung ứng nhân lực fresher cho doanh nghiệp
Giải pháp Học viện đào tạo nội bộ trực tuyến cho Doanh nghiệp

Nhân lực phần mềm tại Việt Nam vô cùng khan hiếm. Nhờ năng lực tuyển sinh rộng khắp cũng như kết nối tới các trường Đại học trong cả nước, cùng hệ thống các chương trình đào tạo lập trình từ cơ bản đến tương đương mức cử nhân, FUNIX cung cấp giải pháp trọn gói tuyển sinh và đào tạo nhân lực phần mềm fresher theo yêu cầu cho doanh nghiệp như sau.

  • Giải pháp tuyển mới, đào tạo nhân lực fresher cho doanh nghiệp
  • GIải pháp đánh giá năng lực và cung ứng nhân lực fresher cho doanh nghiệp

Lợi ích hợp tác

Sinh viên được tăng cơ hội việc làm tới doanh nghiệp

FUNiX rút ngắn khoảng cách giúp SV gần với DN hơn, thông qua FUNiX, SV được kết nối thực hành, thực tập ngay trong quá trình học.

Nhà trường tăng năng lực đào tạo nhờ hợp tác triển khai các chuyên ngành công nghệ chuyên sâu mới

Mở các chuyên ngành hot theo xu hướng công nghệ, nhu cầu tuyển dụng cao, thu nhập cạnh tranh.

Nâng cao năng lực tự học cho Sinh viên

Sinh viên chủ động học theo khả năng và điều kiện của cá nhân, kết nối 1-1 với chuyên gia để giải đáp thắc mắc bất cứ khi nào gặp khó khăn.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Đại học

Funix hỗ trợ số hóa các môn học tập trung ở trường Đại học

Network Đại học hợp tác

Network Doanh nghiệp đầu ra

Liên hệ hợp tác

Hotline: 078-231-3602